E-mail: info@lenseuropa.sk 

COMPOSITING & VFX


„I want to play a fireman and a spy. I want to learn special effects“ – Jackie Chan

Pre skúsenosť tvorcu VFX je podstatná stránka jeho vzťahov k okolitému svetu. VFX tvorca vníma charakter svetla, spôsoby pohybu a vnútornú logiku vecí. Vizuálne efekty sú integráciou živej akcie a počítačom generovaného obrazu. Využívajú počítačom generované obrazy (CGI), za účelom napodobenia prirodzených podmienok a stali sa nevyhnutnou súčasťou audiovizuálnej tvorby.